Brug din brændeovn rigtigt

Vis hensyn til dine naboer og miljøetRygestop Guide for Brændeovne
- brug din brændeovn rigtigt
Bestyrelsen får jævnligt henvendelser fra grundejere der er generet af lugt og nedfaldende sod fra naboer der opvarmer med brændeovne. Det er et stigende problem ikke bare i Buresø, men i hele Danmark. Sådan behøver det ikke være.
 
NOTE: Vil du klage over en brændeovn, så se nederst på siden.

Hvis du har en brændeovn kan du nemt lære hvordan du
skåner både dit eget og din naboers helbred, og naturligvis
også miljøet. Samtidig får du både mere varme og sparer
penge. Det er en ægte win-win situation.

Miljøministeriet har lavet en pjece der forklarer hvordan
du ved at tænde op på en ny måde kan fjerne op til 80% af de
skadelige partikler både i din stue og udenfor.

Klik hér for at downloade folderen: Rygestop Guide for Brændeovne

Miljøministeriet har også lavet en YouTube video der viser hvordan du skal gøre.
Du kan se videoen ved at klikke her

Mere information, bl.a. om tørt brænde

Alle der har en brændeovn ved, at den soder inde i huset. Men der er ikke så mange der kobler dette sammen med kræftfremkaldene partikler - men det er lige præcis dét det handler om. Brændeovne er kilden til 70% af alle de sundhedsskadelige partikler der udledes i Danmark. Til sammenligning er trafikken kun årsag til 16% af de sundhedsskadelige partikler der udledes. Tankevækkende, især når man tænker på hvor mange børn der hver dag leger i skæret fra brændeovnens hyggelige flammer...

En af de helt klassiske fejl er at man fyrer op med træ der er fugtigt. Det er nemt og hurtigt at få leveret et tårn med kløvet træ fra byggemarkedet, men træet har stået ude og er ikke tørt nok. Vådt træ forurener mere og giver mindre varme end tørt træ.

Tørt træ skal lagre under tag med god luftcirkulation i 1½-2 år før det kan bruges.
Læs mere her: Tænd brændeovnen på den sunde måde

Har du genér fra din nabos brændeovn?
Du behøver ikke finde dig i sod, røg eller lugtgener fra din nabos brændeovn. Hvis du er generet af udslip fra din nabos brændeovn så skal du selvfølgelig først gøre din nabo opmærksom på dette - henvis ham f.eks. til denne side - og hvis han ikke reagerer på dette kan grundejerforeningen hjælpe dig med at udfylde et klageskema til kommunen.
I den slags sager kan man forvente en hurtig klagebehandling.


Kræftfremkaldende luftforurening i Jyllinge Nordmark 

Der er ikke foretaget målinger i vores område, men der er der i Jyllinge Nordmark, der ikke ligger så langt herfra og er sammenligneligt med vores område. En rapport fra Århus Universitet viser, at der er tre gange så mange kræftfremkaldende PAH-tjærestoffer i luften over Jyllinge Nordmark, som der er på H.C. Andersens Boulevard i København!

I perioden fra den 1. maj 2010 til den 1. maj 2011 har man lavet to målinger af de kræftfremkaldende PAH'er (polyaromatiske kulbrinter). Den ene måling blev lavet på en af Danmarks mest trafikerede veje, H.C. Andersens Boulevard i det indre København. Den tilsvarende måling blev lavet i Jyllinge Nordmark, hvor der er flere huse med brændeovne.

Resultatet viser, at der på årsbasis er tre gange så stor forurening med PAH i Jyllinge Nordmark. Sandsynligheden for at det samme er tilfældet i Buresø er meget stor!

Lytter din nabo ikke når du klager over røg og sod
Du kan klage til kommunen. Det er dem, der skal håndtere klager på området og skride ind, hvis klagen viser sig at være velbegrundet.

Antallet af klager er stigende, skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside brændefyringsportalen.dk.

Det skønnes i dag at ligge på i gennemsnit 1 klage per 10.000 indbyggere om året.

Kommunen kan pålægge ejeren af en brændeovn kun at bruge den på bestemte tidspunkter, forbyde brugen ved bestemte vindretninger, kræve en højere skorsten, eller at der fyres på en anden måde.

Hvis intet hjælper, kan kommunen forbyde en borger at bruge brændeovnen, men det sker yderst sjældent, skriver Miljøstyrelsen.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk