Nyttige informationer / Information fra Klokkekildens bestyrelse / Snerydning og vinterregulativ

Snerydning og vinterregulativ

Snerydning i Skovringen
Alle henvendelser vedr. snerydning i Skovringen skal ske til Skovringsudvalget

Snerydning i Buresø
Egedal Kommune har klassificeret Klokkekildevej og Skovvej som værende i Vintervejklasse A, hvilket betyder at det er Egedal Kommune der sørger for, at disse veje saltes og ryddes for sne.

Efter flere henvendelser fra grundejere der har haft problemer i forbindelse med manglende snerydning, har grundejerforeningen forelagt spørgsmålet for Egedal Kommune som udtaler:
Det er Egedal Kommunes vurdering, at de borgere, som vælger at bosætte sig i et sommerhusområde helårs, bør vide at der er andre krav og andre forpligtelser. Vi vurdere, at det er rimeligt, at de ejere der bor i området hele året også er dem der skal rydde sne. Hvordan I praktisk finder ud af det i jeres område blander vi os ikke i. Hvis der er borgere som får visiteret ydelse fra kommunen er det grundejerenes eget ansvar, at det er muligt for hjemmehjælpen eller lignende at komme frem til borgeren, præcis som det er alle andre steder i kommunen.

Hvis du har naboer som har behov for hjælp, og som har svært ved selv at klare snerydningen så håber vi du vil yde lidt NABOHJÆLP.
På forhånd tak.

Fælles snerydning i Skovringen
På generalforsamlingen er det besluttet at der skal være fælles snerydning i Skovringen. Alle grundejere i Skovringen betaler til denne snerydning, og der er kun begrænsede midler til dette formål. Derfor bliver der kun bestilt snerydning når det er rigtig galt. Det er Vejlavet Skovringen der sørger for at bestille snerydning når der er behov for det.

De fleste dage skal du som grundejer i Skovringen selv sørge for snerydning og saltning ud for din grund ud til midten af vejen.

Der er ikke andre fællesveje i GF Klokkekilden der har aftaler om fælles snerydning.  Det har man i de fleste andre grundejerforeninger i Danmark.

Hvis du er sommerhusejer skal du sørge for at have aftale om snerydning, eks.vis ved at aftale et fælles vinterberedskab.med de andre beboere på vejen. 
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk