Parkerings regler i Buresø

Hvert år modtager bestyrelsen adskillige klager over parkering af tunge køretøjer i området. De sidste 7-8 år har vi fået mellem 5 og 10 klager hvert år. Det er de samme køretøjer der klages over, og vi bruger en del tid på at tale med sure grundejere der er generet af støj og lugt, og har svært ved at forstå, at man må parkere tunge køretøjer i et sommerhusområde.
 
Det må man heller ikke.
Man må ikke parkere tunge køretøjer i Egedal Kommune uden for de fastlagte områder.

Man må ikke lade tunge køretøjer gå i tomgang mere end 1 minut i Egedal Kommune. 

Sker det på trods af reglerne, skal grundejerne straks tage kontakt til kommunen. I nogen tilfælde bl.a. når der foreligger fotodokumentation, har bestyrelsen hjulpet til og kontaktet kommunen.

Her er  Egedal Kommunes regulativer på området:

 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk