Generalforsamling / Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2007

Ved generalforsamlingen 2007 var der både en ordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling. Alle dokumenter til begge kan findes under fanerne til venstre. Begge referater ligger her.


Referat ordinær generalfrsamling 2007 - HERReferat ekstraordinær generalforsamling 2007 - HER
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk