Om Buresø og Grundejerforeningen Klokkekilden

Om Buresø området
Buresø er en smukt beliggende sø med Danmarks reneste badevand, og danner rammen om et ihyggeligt lokalsamfund med over 400 parceller. Buresø er Danmarks største indenlandske sommerhusområde. Buresø har status som sommerhus område, men mange grundejere har deres faste adresse her. Der er liv i Buresø året rundt.

Om Grundejerforeningen Klokkekilden
GF Klokkekilden fungerer som medlemmernes kontakt til og forhandlingspartner over for Egedal Kommune, og er den part som kommunen kontakter i lokale spørgsmål.

GF Klokkekilden har ca. 320 medlemmer. De øvrige ca. 100 grundejere i området er medlemmer af Grundejerforeningen Buresø.
Medlemskab af grundejerforeningen, kontingentbetaling og rykkerprocedure
De fleste grundejere i vort område har en tinglyst pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Derfor har de også pligt til at betale det årlige kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastsættes og vedtages af generalforsamlingen.

GF Klokkekildens vedtægter og ordensreglement finder du i menuen til venstre hvor du også finder en række artikler med nyttige informationer.


Kontingent til grundejerforeningen opkræves samlet éen gang årligt. Kassereren udsender kontingentopkrævninger i starten af kalenderåret.
De fleste indbetalinger foretages automatisk via PBS.

 
Såfremt en grundejer ikke indbetaler rettitidigt  anvendes følgende procedure for opkrævning:
1) En måned efter forfaldsdato udsendes 1. rykker med et rykkergebyr på kr. 100
2) To måneder efter forfaldsdato udsendes 2. rykker med endnu et rykkergebyr på kr. 100 (rykkergebyr ialt kr. 200)
3) Tre måneder efter forfaldsdato udsendes RKI Specialrykker. Rykkergebyrerne er nu oppe på kr. 300.

Rykker nr. 1 og 2 udsendes af grundejerforeningen.
Rykker nr. 3 udsendes af RKI, og sagen er hermed ude af grundejerforeningens hænder. Såfremt kontingent inkl. påløbne gebyrer ikke er betalt senest 30 dage efter udsendelsen af den 3. rykker overgives opkrævningen til RKI Inkasso Service. Dette kan medføre registrering i RKIs registre over dårlige betalere.

Vi beklager at det er nødvendigt at have en så firkantet procedure.
Det nemmeste ville være hvis alle betalte til tiden, men det er der desværre nogen der ikke gør. Det koster kassereren en masse tid og ressourcer, og det er ikke rimeligt at de øvrige grundejere skal betale for dette.


Bestyrelsens arbejdsgang i klagesager
Grundejere og beboere kan klage til bestyrelsen over forhold som bestyrelsen har indflydelse på. Bestyrelsen skal være bekendt med hvem klager er, men sager behandles iøvrigt anonymt. Bestyrelsen forelægger klagen for den grundejer eller beboer der er klaget over, og anmoder (skriftligt) den pågældende om at bringe det indklagede forhold i overensstemmelse med gældende regler og afgørelser. Den grundejer eller beboer der er klaget over har ret til vejledning herom fra bestyrelsen.


Hvis bestyrelsens henvendelse ikke efterkommes inden for en rimelig frist, typisk 30 dage, videresendes sagen uden yderligere varsel til kommunen.

 

Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk