Affaldsindsamling


Egedal Kommune afhenter affald i vort område hver anden uge.

Der bliver hentet både .Bioaffald og Restaffald samtidig

Tidligere kunne du ringe til kommunen, men nu henvises du i stedet til selvbetjening på kommunens hjemmeside:
http://www.egedalkommune.dk/borger/affald,-energi-og-miljoe/affald/mit-affald
 
Det gamle nummer er tlf. 80 20 80 30
Måske virker det stadig.


HUSK!
Hvis du ikke sørger for at rydde sne kan du ikke forvente at få afhentet skrald og/eller leveret post.

Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk