Generalforsamling / Generalforsamling 2010 / Skovringsudvalget referat 2010

Skovringsudvalget referat 2010

Generalforsamling 2010 i Skovringsudvalget
 
Efter Grundejerforeningen Klokkekildens generalforsamling afholdt Skovring-udvalget generalforsamling med følgende dagsorden
 
1.Regnskab, budget og kontingentfastsættelse
Lene gennemgik regnskabet der har 2 større poster: Asfaltering og snerydning:
Regnskabet og budgettet blev godkendt, og kontingentet fastholdes uændret på 500 kr. i 2011.
 
2.Skovringsudvalgets beretning
Katrine forklarede at der er asfalteret for ca. 157.000 i år, og arbejdet vil fortsætte de kommende år i takt med at der er penge til det. Det ville være rart at kunne asfaltere større sammenhængende stykker, men det er ikke muligt når der ikke er flere penge.
Der er stor tilfredshed med den fælles snerydning. Snerydning har været tilkaldt efter behov og har kostet ca. 12.000. Et abonnement vil koste ca. 22.000, og det vurderes at det ikke er nødvendigt at udvide ordningen. Skovringsudvalget foreslår at øvrige interesserede veje tilmelder sig ordningen, jo flere vi er, jo billigere bliver det.
Sommerfesten var på trods af den trøstesløse regn en stor succes med flere end 40 deltagere.
Arrangementet bliver gentaget og udvidet i 2011.
 
3.Indkomne forslag
Der var ingen forslag til afstemning i år.
 
4.Valg til Skovringsudvalget
Torben Mortensen, Skovringen 7, og Katrine Arendahl, Skovringen 3, fortsætter i Skovringsudvalget og Kenneth Taxfeldt, Skovringen 20B, blev nyvalgt.
 
5.Valg til Skovringens festudvalg
Katrine Arendahl, Skovringen 3
Susie Dybing, Skovringen 6
Lene Helligkilde, Skovringen 21
Jesper, Skovringen 30
Lis Christiansen, Vrangebøgvej 11
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk