Nyttige informationer / Information fra Klokkekildens bestyrelse

Information fra Klokkekildens bestyrelse

Opfriskning: Sådan behandler bestyrelsen klagesager
Bestyrelsen har fået nogen spørgsmål omkring vores måde at behandle klagesager på. Det har været samme procedure i mange år. Tilbage i 2010 skrev vi i beretningen til generalforsamlingen:

Bestyrelsen modtager mange klager mundtligt og skriftligt.
Bestyrelsen håndterer klager på denne måde:

1. Når vi modtager en klage vurderer vi sagen ud fra de gældende regler.
2. Hvis der foreligger en overtrædelse af vore regler skriver vi til grundejeren og påtaler forholdet, og forklarer hvad reglerne siger. Vi beder grundejeren om at udbedre forholdet inden for en given tidsfrist.
Normalt får man en måned til at rette op på tingene.
3. Hvis grundejeren ikke har reageret inden for tidsfristen sender vi sagen videre til kommunen og beder dem om at løse sagen sammen med grundejeren.
Det tager længere tid at få løst sagerne på den måde. Til gengæld bliver alle regler overholdt, og medlemmerne i bestyrelsen bliver ikke udsat for personlige chikanerier.

En del sager kan undgås hvis du som grundejer undersøger reglerne for det du gør elller tænker på at sætte i gang. Alle regler kan læses på grundejerforeningens hjemmeside www.klokkekilden.dk
 
Når du klager til bestyrelsen kan du naturligvis regne med fortrolighed, og at du kan være anonym, 
 
Status på helårsbeboelse
For og imod helårsbeboelse i Buresø er et fast tema på vores generalforsamlinger. Der er mange meninger, og for nytilfyttere kan det være svært at forstå hvorfor vi ikke kan bo her året rundt.

Det er en lang historie. Der er mange der har arbejdet på at få projekt "Helårsbeboelse" til at lykkes. Eller, som det hedder i fagsproget: At få ændret Buresøs status som landzone til byzone. 
 
Debatten er blusset op igen i efteråret 2017, og i bestyrelsen har vi valgt at oprette en ny side hvor vi beskriver både historien, baggrunden og den aktuelle status. 

Vil du vide hvad det handler om, så læs mere i menupunktet
 "Information om helårsbeboelse".
 
Mobildækning - opsætning af mobilmast i Buresø området
Den elendige mobildækning volder fortsat store problemer for mange beboere. Bestyrelsen tager med jævne mellemrum kontakt til teleselskaberne for at påvirke dem til at opsætte en ekstra mobilmast i området. På et tidspunkt var det tæt på, men da kommunen forlangte en høj leje for den grunde hvor masten skulle opsættes, så meldte teleselskaberne fra. Det blev for dyrt for dem..

Telenor og Telia har sammenlagt deres mobilnet, og det betyder at deres mobildækning er den samme. 
TDC opsatte nye mobilmaster i Slangerup og Stenløse for et par år siden, og på forunderlig vis synes det at have haft en positiv indvirkning på dækningen nogen få steder i Buresø. De fleste steder er dækningen om muligt blevet endnu dårligere. 3 har (vist nok) ekstremt dårlig dækning overalt i området.

Et lille tip: Nogen mobiltelefoner er bedre til at modtage signaler end andre.
Forbrugerrådet Tænk og Mobilsiden.dk offentliggør jævnligt tests af de mobiltelefoner der er bedst til at modtage signaler.
Vi anbefaler at du læser disse tests inden du køber en iPhone...

 
Ring efter bussen - så kommer den og henter dig 
Flextur er et smart supplement til de almindelige busser og S-tog.
Alle kan benytte sig af Flextur. Når du bestiller Flextur bliver du hentet ved din indgang i en taxa eller en liftvogn.

Du kan benytte Flextur mellem kl. 06.00 og 23.00.
Du skal bestille en Flextur senest to timer før, og tidligst 14 dage før du vil hentes. Du kan bestille Flextur på movia.flextrafik.dk, på Flextur app’en eller ring på telefon 7026 2727.

Når du bestiller, finder Movia det tidspunkt, der ligger tættest på det, du ønsker. Kørestolsbrugere bliver altid hentet i liftvogn.
Læs mere om flextur her: Flextur i Egedal

Oversvømmelser og dræn - afledning af vand
Hvis man som grundejer har problemer med vand på sin grund må man ikke bare lede vandet over på naboens grund, eller ud i rabatten eller ud på vejen.
Vandløbsloven er helt klar på dette punkt.

Vandet skal blive på din grund. Du må finde andre måder at få vandet væk på, f.eks. ved etablering af faskiner eller dræn. Loven siger at man som grundejer har pligt til at tage initiativ til at få vandet ledt væk uden at det generer ens naboer. Hvis der afledes vand fra din grund til omgivelserne skal du altså gøre noget aktivt for at forhindre dette. Du kan ikke forholde dig passivt til dette.  

Som grundejer har du pligt til:
- at rense og vedligeholde de brønde der ligger på din grund og i din rabat.
- at grave din rabat fri, så vandet kan løbe fra vejen og ned i 
din rabat
- at sørge for at vand fra din grund ikke løber ind til naboer, eller på anden måde er til gene for naboer og vejarealer

Vi anbefaler at grundejere med dræn slutter sig sammen i drænlav for at hjælpe hinanden med vedligeholdelsen af drænene, og også med de store økonomiske omkostninger der er forbundet med dræn. 
Har du brug for vejledning så kontakt grundejerforeningen.

Parkering i rabatten er ikke tilladt
Det er ikke nogen nyhed, men det er desværre nødvendigt at gentage det igen-igen. Det har aldrig været tilladt og er stadig ikke er tilladt at parkere i rabatten. Vis hensyn, det er til stor gene for dine naboer.

Se menupunktet "Parkeringsregler i Buresø".

Bilvrag - uindregistrerede biler
Bestyrelsen modtager jævnligt klager over grundejere der har gamle bilvrag stående på deres grunde. Der er naturligvis ikke tilladt, og bestyrelsen kontakter jævnligt grundejere og beder dem fjerne de uindregistrerede bilvrag. Hvis det ikke virker anmelder vi sagerne til kommunen og politiet. Det gør det noget dyrere for de berørte grundejere. Men det virker.

Du har fortsat PLIGT til at bekæmpe bjørneklo
Kommunen kører videre med den store kampagne for at få bekæmpet bjørneklo. Som grundejer har du pligt til aktivt at bekæmpe bjørneklo - og det skal gøres tre gange årligt, første gang inden 1. maj. Husk at du kan anmelde forekomst af bjørneklo til kommunen. Læs mere hér

Beskæring af træer, hække og rabatter
Kommunen udsteder hvert år påbud til en del grundejere der ikke overholder reglerne om beskæring af træer og hække mod vej.
Det er smadder irriterende, at vi år efter år skal bruge tid på at fortælle de samme grundejere at de har pligt til at gøre dette. De ved det jo godt.
.


Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk