Nyttige informationer / Information fra Klokkekildens bestyrelse / Affyring af nytårsfyrværkeri

Affyring af nytårsfyrværkeri


Der er flere ejendomme med stråtag i Klokkekildens område, og det betyder at du skal være opmærksom på. at det er begrænset hvor du må affyre fyrværkeri. Tænk over at de 100 meter måles som en radius fra det sted du står og til den nærmeste ejendom med str
åtag. 

Reglerne er fastsat af Politiet, og er helt klare. Vi har kopieret reglerne fra www.borger.dk:


Du skal udvise forsigtighed ved enhver form for anvendelse af fyrværkeri.
Det er som udgangspunkt kun tilladt at anvende fyrværkeri i perioden fra den 27. december til den 1. januar. 

Der er helt bestemte regler for, hvor tæt du må være på forskellige bygninger etc., når du fyrer fyrværkeri af. Du må ikke bruge:

  • fyrværkeri nærmere end 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 200 meter.
  • fyrværkeri nærmere end 100 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 200 meter.
  • raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er afstanden 20 meter.
  • raketter nærmere end 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 400 meter.
  • raketter nærmere end 200 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 400 meter.

Forsikringer
Det er en god idé at være opmærksom på, at der gælder særlige forsikringsregler, når det drejer sig om fyrværkeri. Du kan tale med dit forsikringsselskab om reglerne, hvis du er i tvivl. 

Ulykkesforsikring
Hvis du kommer til skade i forbindelse med, at du har brugt ulovligt fyrværkeri, eller du ikke har fulgt sikkerhedsrådene, dækker din ulykkesforsikring ikke. Det gælder også, hvis du har brugt fyrværkeri, imens du var fuld.

Familieforsikring
Hvis du har drukket alkohol og skader bygninger eller mennesker med fyrværkeri, dækker din families ansvarsforsikring ikke, i de fleste tilfælde må du selv betale.

Indboforsikring
I mange tilfælde vil du ikke få erstatning efter fx en brand, hvis du har opbevaret mere fyrværkeri end tilladt.

 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk