Nyttige informationer / GF Klokkekilden ordensregler / Opsætning af faste hegn

Opsætning af faste hegn

Egedal Kommune har faste regler for opsætning af faste hegn.
Reglerne er fastsat i lokalplanen samt i de oprindelige deklarationer på udstykninger i vort område. Der skal være levende hegn i naboskel, samt i skel mod vej, sti og fællesarealer. Reglerne kan du læse eller downloade nederst på denne side.

Grundejerforeningerne har behandlet flere sager, hvor en grundejer har opsat et fast hegn uden at tage højde for reglerne. Grundejerne er i alle tilfælde blevet pålagt at lovliggøre deres hegn.

Det fremgår af den gældende lokalplan, at hvis man opsætter et fast hegn, så skal det være bag levende bevoksning, og man må ikke kunne se hegnet.

I 2009 er reglerne revideret, og kommunens regler præciserer at det levende hegn skal opsættes FØR det faste hegn må opsættes.

Det er op til kommunen at afgøre om et nyplantet levende hegn dækker det faste hegn i tilstrækkeligt og acceptabelt omfang. 
Dette indebærer at en beboer kan blive bedt om, at bekræfte over for kommunen, at en foretaget beplantning opfylder kommunens fortolkning af dette. Såfremt det ikke er tilfældet vil kommunen som tilsynsmyndighed udstede påbud om lovliggørelse.

Du kan downloade Egedal Kommunes retningslinier for opsætning af faste hegn hér.

Bestyrelsen har pligt til at rapportere alle overtædelser til kommunen.
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk