Generalforsamling / Generalforsamling 2009 / Skovringsudvalget referat 2009

Skovringsudvalget referat 2009

 
Den årlige generalforsamling i Skovringsudvalget afholdes altid i forlængelse af Grundejerforeningen Klokkekildens generalforsamling. Således også i år.

Såvel den fremlagte beretning som regnskabet fra Skovringsudvalget blev godkendt.

Katrine fra Skovringen 3 oplyste at hun supplerer/erstatter Michael udvalget, da han fortsat er udstationeret langt væk hjemmefra.

Der var mange kommentarer til de beboere i området som ikke respekterer hastighedsbegrænsningen på 40 km. Det er helt uforståeligt at det skal være farligt at lade sine børn lege på veje og i rabatter i et roligt område som vores fordi nogen enkelte kører helt vanvittigt.

Katrine og flere andre i området arbejder på at finde en løsning på den vilde kørsel. Et af løsningsforslagene er at opsætte chikaner langs vejene.

Skovringsudvalget blev bedt om at se på de steder hvor der ligger vand i rabatterne langs vejene, og finde ud af hvordan
dette problem kan løses så vandet afledes.
Asfalteringen i Skovringsområdet fortsætter i 2009 og 2010, og det blev drøftet om det var uøkonomisk at asfaltere små stykker ad gangen. Som bekendt er kørslen til arbejdsstedet for asfaltarbejderne en omkostning der indgår i det samlede beløb med en del penge, og derfor blev det foreslået at man i stedet for at asfaltere et stykke på 100 meter til 50.000 som det kostede i 2008, skulle undersøge om man kunne få mere for pengene ved at asfaltere et større stykke på éen gang.

Alle var enige om at det var en god ide, og da kassebeholdningen ultimo 2009 er på lidt over 150.000 er det ikke umuligt at vi kan få asfalteret et større stykke i år. Det bliver naturligt nok i området Vrangebøgvej/Vendevej hvor der som bekendt har været en del problemer i år. 

Det blev enstemmigt vedtaget at bevilge 5.000 kr. til en vejfest i Skovringen. Der blev nedsat et udvalg til at forestå
dette arbejde. 
 
Gitte fra Skovringen 11 blev indvalgt på den ledige plads i Skovringsudvalget.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk