Kontaktinfo / Klokkekildens bestyrelse

Klokkekildens bestyrelse


GF Klokkekildens bestyrelse efter generalforsamlingen 2022
 
GF Klokkekilden e-mail adresse: klokkekilden@yahoo.dk

Formand
 
Hanna Rosenqvist
Skellet 5
 
Næstformand

Maria Wiinberg
Vendevej 7 

Kasserer
 
Cathrine Arendahl
Skovringen 3
(Mettte Asmild
Gartner Christiansensvej 13)

Bestyrelsesmedlemmer
 
Karin Elisabeth Lind
Engkæret 2
 
Jesper Egebak / Drænansvarlig
Skovringen 30
 
Karina Hansen
Præstelunden 8
 
Mette Jakobsen
Runddyssen 5

Suppleant bestyrelsen
 
Michael Wedelgård
Fægyden 15

Helle Anna Nielsen
Klokkesvingen 1
 
Revisor

Hans Henrik Victor
Præstelunden 3
 
Revisorsuppleant
 
Julie Hasselby
Klokkestien 4
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk