Nyttige informationer / Dræn og brønde / Gamle dræn giver problemer fremover

Gamle dræn giver problemer fremover

Klimaet i Danmark har ændret sig de senere år. Vi har oplevet kraftige regnskyl som på få timer har sat store områder under vand. Det har bl.a. medført at miljøministeriet har bedt alle kommuner om at udvikle et beredskab der kan tage hånd om de problemer der opstår som følge af kraftige nedbørsmængder.

I Egedal Kommune er der problemer i Værebro området hvor store områder flere gange har stået under vand. Kommunen har oprustet ved at ansætte nye medarbejdere der har erfaring i at arbejde med vandafledning, bl.a. dræn som vi har en del af i vores område. Kommunen har også investeret i tekniske løsninger der gør det muligt at beregne og forudse hvor større vandmængder kan forudses at ville ophobe sig.

Kommunen har foretaget vurderinger af en lang række områder i kommunen, og stiller disse informationer til rådighed for grundejerne. Kommunen har givet os adgang til kort der viser hvor problemer kan forventes at opstå.

Kommunen har desuden lavet et notat til os der beskriver en række forhold omkring dræn i vores område. Der sættes spørgsmål ved om den meget mangelfulde vedligeholdelse af vores dræn er tilstrækkelig - det er den ikke - og man anbefaler at grundejerne i fællesskab beder eks. HedeDanmark om at udarbejde et projekt for renovering og udskiftning af drænene i Buresø.

Notatet forklarer at et sådant projekt muligvis kan finansieres ved at kommunen lægger ud, og efterfølgende opkræver betaling hos grundejerne. Grundejerne er i denne sammenhæng ikke bare de grundejere der har dræn, men også de grundejere der har nytte af de eksisterende dræn.  
Denne mulighed er ny.

Bestyrelsens anbefaling
Der er ingen der har lyst til at bruge penge på dræn, men problemerne går ikke væk af sig selv. Bestyrelsen kender desværre til flere sager i Buresø hvor forsikringer ikke har dækket fordi regnvandet er steget op i husene nedefra. Vi kender også til flere dræn der ikke er vedligeholdt.

Derfor anbefaler bestyrelsen at grundejerne nedsætter en arbejdsgruppe der begynder at tage disse problemer seriøst. Vi deltager og bidrager gerne.

Egedal Kommunes notat
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk