Skovringsudvalget

Skovringsudvalget varetager vedligeholdelsen og snerydningen af vejene i Skovrings området, der er en del af Grundejerforeningen Klokkekilden. Udvalget  har egen økonomi, og opkræver selvstændigt kontingent som fastsættes på den årlige generalforsamling i GF Klokkekilden. Det er tinglyst at alle grundejere i Skovringens område har pligt til at være medlemmer af Ejerlavet Skovringen.

Nyt fra Skovringsudvalget
I efteråret 2013 blev der lagt ny asfalt på et sykke af Hulvejen samt en del af Vendevej. Desuden blev der udført mindre reparationer flere steder i Skovringsområdet. Skovringsudvalget hører gerne fra grundejere der har forslag til asfaltreparationer i området.

Snerydning
Snerydning og vintervedligeholdelse af rabatter påhviler den enkelte grundejer. I Skovringen betaler alle til fælles snerydning af vejene (ikke til at fjerne is).

Kontakt Skovringsudvalget når du mener der bør sneryddes.Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk