Vejlauget Skovringen

Vejlauget omfatter ejendomme på Hulvejen, Skovringen, Mosesvinget, Vendevej, Bakkedraget og Vrangebøgvej.
 
Vejlauget blev etableret som selvstændig forening ved stiftende generalforsamling den 3. november 2022.
 
Samtidig blev det tidligere Skovringsudvalg under Grundejerforeningen Klokkekilden nedlagt og Skovringsfondens formue overført til den nye forening pr. 31. december 2022.
 
Alle beboere er fortsat medlem af Grundejerforeningen Klokkekilden og forpligtet efter tinglyste deklarationer til at være medlem af begge foreninger, der varetager hver deres opgaver.
 
Opgaver:
 
Vejlaugets opgaver er primært vedligehold af områdets asfaltveje.
 
Vi er så heldige at vi har en asfaltekspert her i området. Sammen med ham påbegyndte bestyrelsen i foråret 2023 en gennemgang og vurdering af vejenes tilstand i området. Det første spadestik – projektplan - blev præsenteret på generalforsamlingen i april 2023. Bestyrelsen er i gang med afklaring af forskellige forhold, dels af økonomisk karakter, men især vedr. udfordringer med vand, som skal løses på en økonomisk forsvarlig måde, inden vi kan starte på selve asfalteringen. Vi forventer at sætte konkrete arbejder i gang i foråret 2024.
 
Den enkelte grundejer er som udgangspunkt ansvarlig for snerydning af vejen og fremkommelighed på rabatten ud for sin ejendom. Snerydning har i perioder været varetaget fælles og ændringer hertil kan altid lægges op til beslutning på generalforsamlingen. På generalforsamlingen i 2023 blev det besluttet, at vi ikke skulle have fælles snerydning. For vintersæsonen 2023/24 har bestyrelsen dog sikret en nødløsning i tilfælde af voldsom nedbør, så vi ikke risikerer at sne inde i området.
 
Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen hvis du har nogle spørgsmål eller forslag, du gerne vil have kigget på.
 
Kort om historie:
 
Da Skovringsområdet blev udstykket, blev i 1964 etableret en selvstændig grundejerforening – Ejerlavet SKOVRINGEN.
 
I 1976 blev det besluttet at slutte området til Grundejerforeningen Klokkekilden (oprindelig kaldet ”Klokkekildevejen”). Med virkning fra 1/1-1977 skulle den opsparede formue og beboernes bidrag til vedligehold af asfaltvejene i Skovringsområdet herefter bogføres særskilt som ”Skovringsfonden”. Til håndtering af formue mv. blev etableret et særligt udvalg under Grundejerforeningen Klokkekilden: Skovringsudvalget. Medlemmer af dette udvalg var alene beboere fra Skovringsområdet.
 
Senere blev det konstateret, at dette ikke var den mest optimale løsning og derfor blev det besluttet i 2022 på Grundejerforeningen Klokkekildens ordinære generalforsamling at udskille Skovringens opgaver og formue fra Klokkekilden. Dette blev stadfæstet på efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk