Vejlauget Skovringen / Kontakt til vejlauget Skovringen

Kontakt

Der er pr. 03.11.22 stiftet en selvstændig forening "Vejlauget Skovringen" for beboerne Hulvejen, Skovringen, Mosesvinget, Vendevej, Bakkedraget og Vrangebøgevej. Dette er en forening med formål at varetage den fælles vejvedligeholdelse på de asfalterede privatfællesveje. 
 
Alle er stadig medlem af Grundejerforening Klokkekilden. 
 
Kontakt til Vejlauget Skovringen: 

Skovringsomraadet@gmail.com

Formand: 
Dorte Søllingvraa
Skovringen 6
Tlf: 61464604

Næstformand:
Gert Rasmussen
Bakkedraget 6

Kasserer:
Finn Wiinberg
Vendevej 6

Jesper Egebak
Skovringen 30

Per Viuff
Bakkedraget 8

Jørgen Brandt
Vrangebøgvej 12

Suppleant:
Torben Kvist
Vrangebøgvej 18

 

Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk