Vejlauget Skovringen / Kontakt til vejlauget Skovringen

Kontakt

Der er pr. 03.10.22 stiftet en selvstændig forening "Ejerlauget Skovringen" for beboerne Hulvejen, Skovringen, Mosesvinget, Vendevej, Bakkedraget og Vrangebøgevej. Dette er en forening med formål at varetage den fælles vejvedligeholdelse på de asfalterede privatfællesveje. 
Alle er stadig medlem af Grundejerforening Klokkekilden. 

Foreningens vedtægter - HER 

Foreningens budget - HER (og afsluttet regnskab fra 2022 fra GF Klokekilden) - HER
 
Kontakt til vejlauget Skovringen: 

Skovringsomraadet@gmail.com

Formand: 
Lene Helligkilde
Skovringen 21, 20324891

Næstformand:
Dorte Søllingvraa
Skovringen 6 

Kassere:
Finn Wiinberg
Vendevej 6

Jesper Egebak
Skovringen 30

Suppleant
Per Viuff

Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk