Generalforsamling / Generalforsamling 2021 / Indkaldelse 2021

Indkaldelse 2021

Hent som PDF - HER
 
Indbydelse til Generalforsamling onsdag d. 16. juni 2021 i Slagslunde Forsamlingshus.

Kl. 18.00 Serveres smørrebrød med øl og vand.

Kl. 19.00 Generalforsamling GF Klokkekilden. Kl. 21.00 Møde for Skovringens grundejere ang. Skovringsudvalget.

Mød op til en hyggelig snak med venner og naboer, og få en orientering om grundejerforeningens aktiviteter.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning vil efter generalforsamlingen ligge på foreningens hjemmeside.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
GF Klokkekildens og Skovringsfondens reviderede regnskaber for 2019 og 2020 kan ses påwww.klokkekilden.dk.: Menuen Generalforsamling, punktet Regnskab og Budget.
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
Fremlæggelse af budgetter for 2021 og 2022 for GF Klokkekilden.
Bestyrelsen foreslår kr. 300,- i kontingent for 2021 og kr. 300,- for 2022. Fremlæggelse af budgetter for 2021 og 2022 for Skovringsfonden.
Bestyrelsen foreslår kr. 1.500,- årligt i kontingent for medlemmer af Skovringsfonden.
5. Forslag til dagsorden.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal senest onsdag d. 9. juni 2021 sendes til foreningens e-mail klokkekilden@yahoo.dk eller afleveres på adressen Engkæret 5, Buresø. Det gælder såvel forslag til GF Klokkekilden som til Skovringsfonden.
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes §4.
På valg er: Poul Kyed , David Køhnke, Mette Asmild, Allan Kreutzberg. Valget er gældende for et år.
På valg er: Ole Blædel, Anders Dejgaard, Tommy Paulsen.
Valget er gældende for to år.
Valg af suppleant til bestyrelsen. Valget er gældende for et år. Valg af suppleant til bestyrelsen. Valget er gældende for to år. Valg af kasserer.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Valg til Skovringsudvalget i henhold til vedtægterne § 10 stk. 2. Valg af 3 medlemmer + en suppleant til Skovringsudvalget.
8. Eventuelt.
Punktet hvor der kan tales om alt, men ikke besluttes noget.
GF Klokkekilden
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk