Generalforsamling / Generalforsamling 2011 / Skovringsudvalget referat 2011

Skovringsudvalget referat 2011

Referat fra Skovringsudvalget d. 24. august 2011:
Regnskab, Budget og kontingentfastsættelse
Lene gennemgik regnskabet, og der er brugt en del på snerydning. Dette skyldes, at der i januar er betalt for en stor del af snerydningen i slutningen af 2010. Da der er fuld opbakning til at fortsætte med at få vejene ryddet for sne, og at der fremadrettet er en del asfalt der skal vedligeholdes, hæves kontingentet til Skovringsudvalget med kr. 300,-. Kontingentet lyder nu kr. 800,- pr matrikel.

:Skovringsudvalgets beretning. Året er gået med at få styr på de matrikler, som udgør vejstykker i vores område. Status er nu, at vi har fået tilskødet de fleste af vejene, og der mangler kun et enkelt stykke. Det koster ca. 14.000,- at få det sidste ordnet, og dette gør vi når der er penge til det.

Der var spørgsmål til, om det kunne være rigtigt at der skulle søges tilladelse til at kører på vejstykket der ligger ved matrikel 12Ø, 12az og 12db. Udvalget er ikke bekendt med, at dette stykke vej er privat, og undersøger sagen.

Det blev diskuteret hvordan vi i Skovringen skal forholde os til vandløbsloven, når det nu er os selv der ejer vejene. Udvalget vil udfærdige et regelsæt, så det bliver tydeliggjort hvem der har hvilke ansvar mht. den stadig stigende mængde vand der ligger rundt omkring.
Det gamle Vejlav Skovringen eksisterer i dag kun  som et udvalg under Grundejerforeningen Klokkekilden, vil der i den nærmeste fremtid komme en skrivelse ud til grundejerne i Ejerlauget omkring en genetablering af en selvstændig grundejerforening. Der er ingen dokumentation for, at den eksisterende Grundejerforening Ejerlauget Skovringen ved sammenlægningen med klokkekilden i ´74 blev nedlagt, og derfor er den juridisk stadig eksisterende. Ønsket om en selvstændig grundejerforening i Skovringsområdet udspringer ikke fra et ønske om at blive adskilt fra klokkekilden, men om et ønske om at varetage de interesser som vi har i Ejerlauget Skovringen. Vi er nu bl.a. ejere af vores egne veje som de eneste i klokkekilden og de eneste med asfalterede veje.
Udvalget sender en skrivelse rundt til alle medlemmer i Ejerlauget, hvor udvalget opfordre ejerne til at melde sig med gode forslag eller idéer, eller kommentarer, og der bliver på baggrund af dette nedsat et udvalg af de frivillige.   

Der er vejfest på lørdag d. 27. august på Skovringen 1, vi håber vejret holder
Fremover vil vejfesten ligge inden sommerferien, lørdag uge 24!
 Festudvalget fortsætter som hidtil. Skulle andre være interesseret, så kontakt endelig skovringsudvalget.

Indkomne forsalg.
Der var ingen indkomne forslag.
Valg til skovringsudvalget.
Udvalget fortsætter som hidtil bestående af:
Torben Mortensen, Skovringen 7
Cathrine Arendahl, Skovringen 3
Kenneth Taxfeldt, Skovringen 20B
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk