Generalforsamling
GF Klokkekilden afholder generalforsamling hvert år i perioden 1. april-1. juni.

Indkaldelse udsendes pr. brev til alle medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes,

Evt. forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

Ligeledes offentliggøres beretning og regnskab for Vejlavet Skovringen, der er ansvarlig for administration og vedligeholdelse af veje og rabatter i Skovrings-området.


Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk