Nyttige informationer / GF Klokkekilden ordensregler / Beskæring af træer og buske

Beskæring af træer og buske

I Egedal Kommune er der faste regler vedr. beskæring af hække, buske og træer ud mod vej, rabat og stier. Det er kommunen der håndhæver reglerne i vort område.

Som grundejer har du pligt til at sørge for at der er fri passage i din rabat og ud for din grund. Reglerne er helt klare, og fremgår af ovenstående tegning:

Her er kommunens tekst vedr. den renholdelsespligt der påhviler grundejerne:

Når din hæk eller anden beplantning ikkke er klippet eller beskåret tilstrækkeligt kan det både skabe problemer for trafiksikkerheden og for dine medborgere. Eksempelvis har svagtseende personer, kørestolsbrugere eller gående med barnevogn særligt brug for, at stier og forov kan udnyttes i den fulde bredde. 
 
Du skal med beskæring og klipning sikre, at
* forovet kan bruges i fuld brede
* vejen skal kunne bruges i fuld brede
* Skilte skal være synlige
* Lys fra gadelamper skal uhindret kunne nå fortov og vejareal
* Brandhaner skal holdes fri for beplantning.
 
Sådan gør du: 
Du skal beskære og klippe
* Helt ind til skel
* Så frihøjden over fortov er minimum 2,8 meter
* Så frihøjden over vej er minimum 4,2 meter.
 
 
Kommunens regler finder du her:
 
 
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk