Generalforsamling / Generalforsamling 2012 / Skovringsudvalget referat 2012

Skovringsudvalget referat 2012

Sten ved Runddyssen skal genlægges , forventes anbragt januar 2013  ( tidligere sten forsvundet.)
Kontingent blev aftalt at være som nuværende,  DKK 800,00 / år. 
Snerydning i dette vinterår  2012/2013 aftalt.
Asfaltarbejde i skovringsområdet skal gennemføres i 2013.
Mikkel Heiberg blev foreslået som tredie medlem af Ejerlavet , har efter GF, accepteret  (  telefon 20102540.)  
Kennethomtalte tiltag for vedligholdelse af rabatter i området. 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk