Generalforsamling / Generalforsamling 2014 / Forslag til GF 2014

Forslag til GF 2014

Forslag 1:
Forslaget går ud på at opdele de nuværende vedtægter i flere paragraffer og punkter.

Begrundelse:
I 2013 blev bestyrelsen bedt om at gennemgå og rette op på vores temmelig uoverskuelige vedtægter. Det er det vi er i gang med. Der er ingen ændringer i teksten i de ændringer vi beder GF 2014 om at vedtage. Det handler udelukkende om at opdele vores eksisterende vedtægter i flere paragraffer og punkter. Så kan vi i de næste år foreslå og vedtage de ændringer som er nødvendige for at vores vedtægter opfylder de krav man stiller til vedtægterne i en grundejerforening.

Forslaget er stillet af bestyrelsen. 

Forslag 2:
Samme sag eller samme forslag kan ikke behandles på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Begrundelse:
En grundejer påstod på GF 2013 at han var blevet snydt af bestyrelsen. Generalforsamlingen besluttede at grundejeren skulle have en mulighed for at få udbetalt et beløb hvis han til gengæld leverede en lovet ydelse til grundejerforeningen.

På trods af at generalforsamlingens beslutning var i modstrid med alle regler accepterede bestyrelsen generalforsamlingens beslutning.

Men grundejeren har ikke overholdt sin del af aftalen, og har ikke reageret på bestyrelsens henvendelser. Derfor har bestyrelsen meddelt ham, at aftalen er udløbet for et halvt år siden.

I stedet for at reagere på bestyrelsens henvendelser har grundejeren valgt at stille et nyt forslag til GF 2014 om den samme sag.

Forslaget går i korte træk ud på at grundejeren skal have dobbelt så mange penge som GF stillede ham i udsigt i 2013.

Forslaget indeholder en række ukorrekte og udokumenterede påstande. Når grundejerens forslag skal behandles kan bestyrelsen dokumentere, at det beløb grundejeren påstår han blev snydt for i 2011, blev indsat på hans bankkonto d. 28. juni 2011.

Når grundejeren påstår at han har var drænmand i 2012 kan det dokumenteres, at grundejeren IKKE var drænmand i 2012. På GF 2011 var grundejeren selv med til at vedtage et budget hvoraf det tydeligt fremgår, at grundejerforeningen i 2012 ikke skulle have en drænmand.

Som vores regler er nu har alle ret til at stille forslag til generalforsamlingen. Den ret skal ikke begrænses. Men det kan ikke være rimeligt, at generalforsamlingen år efter år skal tvinges til at behandle de samme forslag der allerede er blevet behandlet og afgjort på sidste års generalforsamling. 

Derfor fremsættes dette forslag. Det går ud på ikke at vi fremover ikke skal spilde GFs tid med at behandle de samme sager år efter år. Hvis en sag eller et forslag har været behandlet på en GF, skal samme sag eller forslag ikke kunne behandles på det næste års GF. Der skal gå mindst et år før den samme sag kan behandles igen.

Forslaget er stillet af formanden

Forslag 3:
Forslag om aflønning af Kjell Stau

Forslaget er modtaget på papir, og er indscannet.

Forslaget kan downloades her.

Forslaget er stillet af Kjell Stau, Skovringen 19

 

Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk