Nyttige informationer / Om GF Klokkekilden

Om Grundejerforeningen Klokkekilden

Grundejerforeningen Klokkekilden fungerer som medlemmernes kontakt og forhandlingspartner over for Egedal Kommune, og er den partner som kommunen kontakter i lokale spørgsmål.

Ud over at være en smukt beliggende sø med Danmarks reneste badevand, er Buresø et lokalsamfund med over 400 parceller. Buresø er Danmarks største indenlandske sommerhusområde. Buresø har status som sommerhus område hvilket er ganske misvisende da en stor del af grundejerne har tilladelse til helårsbeboelse. Der er liv i Buresø året rundt.

Grundejerforeningen Klokkekilden har ca. 320 medlemmer. De øvrige ca. 100 grundejere i området er medlemmer af Grundejerforeningen Buresø.
 
  
 
 

De fleste grundejere i området er forpligtede til at være medlem af GF Klokkekilden, og de fleste af de grundejere der ikke er forpligtet til at være medlem er det alligevel.

Kontingent
Kontingentet til grundejerforeningen fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves via PBS.
 
Rykkerprocedure
Heldigvis betaler næsten alle kontingent til tiden, men desværre er der nogen der ikke gør det. For at undgå at skulle rykke gode naboer for manglende betalinger, har bestyrelsen valgt at indføre en fast rykkerprocedure ved manglende betaling af kontingent.
1. rykker udsendes efter en måned med et gebyr på 100 kr.
2. rykker udsendes efter en måned med et gebyr på 100 kr., ialt 200 kr.

Hvis kontingentet ikke er betalt 30 dage efter udsendelsen af 2. rykker videresendes sagen uden yderligere varsel til RKI Experian som herefter overtager opkrævningen af det manglende kontingent.
 
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk