Nyttige informationer / Dræn og brønde / Vrangebøgvej dræn

Vrangebøgvej dræn

I januar måned 2013 blev grundejerforeningen gjort opmærksom på at der eksisterede et dræn der starter på Vrangebøgvej 16, og løber langs med hegnet til skoven frem til Vrangebøgvej 24. Her løber drænet ind i skoven. Drænet har en forgrening mellem Vrangebøgvej 16 og 18. Her løber drænet i en vinkel på 90 grader under Vrangebøgvej og afvander flere grunde på den anden side af vejen.

Drænet er ikke registreret på nogen kort som grundejerforeningen kender til, men det er lykkedes os at opspore et dokument der forklarer drænets oprindelse.

Det vedhæftede dokument er referat fra et møde d, 6. oktober 1994 mellem Stenløse Kommune og grundejere på Vrangebøgvej matr. 11aæ, 11as, 11az og 11aø samt grundejerforeningens daværende drænmand Klell Stau. 
Klik hér for at downloade mødereferatet


Af mødereferatet fremgår det at den fremtidige vedligeholdelse foretages af GF Klokkekilden. Dette er ikke i overensstemmelse med Vandløbslovens regler, og bestyrelsen har derfor spurgt Egedal Kommune om det er korrekt at grundejerforeningen skal vedligeholde dette dræn.

D. 18. april 2013 svarer Egedal Kommune således:
Et referat fra et møde kan ikke sidestilles med en afgørelse efter vandløbslovens bestemmelser.
Hvis referatet skulle være gældende i dag, skulle der på daværende tid have været truffet en egentlig afgørelse på baggrund af resumeet med en mere detaljeret beskrivelse af projektet, herunder et kort, hvilke paragraffer afgørelsen er truffet efter samt været angivet en klagevejledning.
Vedligeholdelsen af drænet påhviler derfor stadigt de enkelte bredejere (grundejere).

Herefter betragter grundejerforeningen sagen som afsluttet.

 

 
.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk