Nyttige informationer / Dræn og brønde / Vedligehold af dræn

Vedligehold af dræn

Der er en del små-søer Buresø, og et større drænsystem som afleder vand fra disse søer og området iøvrigt, bl.a. til Damvad Å. De fleste af drænene i Buresø er meget gamle, og de er i meget dårlig stand.

Vandløbsloven siger, at de grundejere der har dræn på deres grunde har pligt til at vedligeholde deres dræn. Denne pligt indebærer, at hvis man har et dræn på sin grund, så skal man selv afholde de omkostninger der er forbundet med at vedligeholde drænet.
 
Når der løber vand i et dræn vil det ofte fungere upåklageligt i mange år. Nogen af vore dræn er 70-80 år gamle, og måske endnu ældre. Det mest almindelige problem med vore dræn er, at der vokser træer i nærheden af drænene. Træernes rødder søger naturligt hen til det vand der løber i drænet. Rødderne trænger ind i drænrørene, f.eks. i samlingerne, og med jævne mellemrum er det nødvendigt at rodskære i et dræn. Et andet almindeligt problem er, at der samler sig skidt, grene og kviste i drænrøret. Så skal det spules. Vi har flere dygtige kloakmestre i området der kan udføre denne form for vedligehold.
 
Rodskæring og spuling sker fra den ene ende af et dræn og vil ofte strække sig over flere grunde. Udgiften deles mellem de grundejere gennem hvis grunde drænet løber. Det er en af forklaringerne på, at vi anbefaler at man danner et drænlaug sammen med de naboer gennem hvis grunde drænet løber.

Det kan blive dyrt at stå alene.
 
 
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk