Vejlauget Skovringen / Gamle dokumenter

Gamle dokumenter

 
I forbindelse med udstykningen og tinglysningen af Skovringsområdet i 1964 blev det i parcelsalgsdeklarationens §5 tinglyst, at alle ejendomme skulle være medlem af en grundejerforening for området eller lignende.
 
Til dette formål stiftes d. 27. oktober 1964  "Ejerlavet Skovringen". Alle parceller udstykket fra ejendommene 11b, 11e og 11f var med i foreningen, og ejendomme udstykket fra 12n og 12ø kan optages i foreningen.

I forbindelse med at Ejerlavet Skovringen blev indlemmet i Grundejerforeningen Klokkekilden i 1976, blev Ejerlavet Skovringens vedtægter annulleret på det daværende tinglysningskontor. De gamle vedtægter er således ikke længere juridisk gældende.


Du kan downloade Ejerlavet Skovringens gamle vedtægter hér.

Sammen med vedtægterne hører parcelsalgsdeklarationen og to tillæg som du kan åbne og læse hér:

Download parcelsalgsdeklarationen hér.
Download tillæg 1 hér
Download tillæg 2 hér
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk