Nyttige informationer / Buresø som badested / Ordensregler for badestedet ved Buresø

Ordensregler for badestedet ved Buresø

Ordensregler kan downloades  Her
 
 
Ordensregler for naturområdet i Buresø og
badestedet ved Buresø.

Byrådet i Egedal har vedtaget følgende regler for benyttelse naturområdet ved Buresø:

Publikum opfordres til:

at værne om områdets udseende

at værne om planter og dyr i området

at cykle og motionere under hensyntagen til andre besøgende

at huske at bruge hundeposer

at i alle henseender vise hensyn over for andre besøgende og områdets

beboere

Det er ikke tilladt:

at tænde bål udenfor bålpladserne

at spille musik

at genere andre ved højlydt adfærd

at have løsgående hunde – hunde skal holdes i snor

at misbruge, fjerne, beskadige eller tilsmudse inventar

at kaste papir og andet affald udenfor affaldskurvene

at færdes synligt beruset eller påvirket i området


Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og politianmeldelse.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk