Nyttige informationer / Ordensregler for badestedetved Buresø

Ordensregler for badestedetved Buresø

Ordensregler kan downloades  Her
 
 Ordensregler for naturområdet i Buresø og badestedet                                                 ved Buresø.

Byrådet i Egedal har vedtaget følgende regler for benyttelse naturområdet ved Buresø, for at forhindre hærværk, larm og efterladt affald, når de unge fester i naturområderne i Buresø:
:
Publikum opfordres til at værne om områdets udseende, planter og dyr.
Publikum opfordres til at cykle og motionere under hensyntagen til andre besøgende.

Publikum opfordres til at huske at bruge hundeposer.

Publikum opfordres til at i alle henseende vise hensyn over for andre besøgende om områdets beboere.

Det er ikke tilladt at tænde bål.

Det er ikke tilladt at spille musik mellem klokken 22.30 og 8.00.

Det er ikke tilladt at genere andre ved højlydt adfærd.

Det er ikke tilladt at have løsgående hunde - hunde skal holdes i snor.

Det er ikke tilladt at misbruge, fjerne, beskadige eller tilsmudse inventar.

Det er ikke tilladt at kaste papir og andet affald udenfor affaldskurvene.

Det er ikke tilladt at færdes synligt beruset eller påvirket i området.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk