Nyttige informationer / Vandværk i området

Vandværk i området

 

Buresø området bliver forsynet med vand fra 2 vandværker:


Buresø Vandværk                              
http://www.buresoevand.dk


Vandværket ligger på Klokkekildevej
og kan kontaktes på:
post@buresoevand.dk
Buresø Vandværk vagttelefon
Benyttes kun ved fejl på ledningsnet, vandværk eller lign.: 23 46 62 15Slagslunde Vandværk
Dele af området syd for Buresø, på Klokkekilde Bakke får vand fra
Slagslunde Vandværk

Vandværket kan kontaktes på:
post@slagslundevand.dk

Slagslunde Vandværk vagttelefon
Benyttes kun ved fejl på ledningsnet, vandværk eller lign.:
3032 5115

Derfor skal du aflæse sit vandforbrug d. 31. december
De sidste par år har sneen ligget højt, og frosten har gjort det svært at få løsnet dækslet så man kan få aflæst vandmåleren. Grundejerforeningen har fået flere forespørgsler fra både sommerhusejere og helårsbeboere der undrer sig over at den årlige aflæsning af vandforbruget skal foretages lige omkring årsskiftet.
Vi har sendt spørgsmålet videre til formanden for Buresø Vandværk, Vagn Sørensen, som svarer:

Jeg forstår problemet, for jeg brugte selv 1 time mellem jul og nytår på at grave mig ned til målerbrønden, men desværre må jeg skuffe os alle. Det er ikke noget vi har mulighed for at lave om på.

Vi er oppe imod højere magter end lille Buresø Vandværk, idet alle lovpligtige indberetninger om oppumpede vandmængder som vi skal afgive til Egedal kommune og staten kører på kalenderåret, ligesom afregning af vandskat til SKAT kører på kalenderåret og endelig skal den enkelte andelshavers aflæste forbrug i kalenderåret videregives til Egedal Forsyning A/S til brug for opkrævning af vandafledningsafgift. Samtlige Danmarks mere end 2.500 vandværker er underlagt de samme regler.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk