Vejlauget Skovringen / Information om vejmatrikler o.l.

Information om vejmatrikler o.l.


Når man udstykker et område i parceller tilskøder man normalt veje og fællesarealer til den lokale grundejerforening. Da man i starten af 1960erne udstykkede matrikel 11 i de matrikler der nu kaldes for Skovringen havde man så travlt, at man glemte dette. Siden er der ingen der har tænkt over dette.

Desværre har dette nu - 50 år senere - givet os problemer, bl.a. i forbindelse med betaling for vedligeholdelse af veje og dræn. I nogen tilfælde er der ingen ejer af en vej, eller dele af en vej. Det gælder bl.a. Skovringen og Mosesvinget. Her er der formelt ingen man kan sende en regning for vedligeholdelse til.

I andre tilfælde er det afdøde privatpersoner eller lukkede selskaber der står som ejere af vejene. Det giver også en del problemer.


I 2010 gik bestyrelsen i gang med at rydde op i dette rod. Det har medført at grundejerforeningen har fået tilskødet 4 matrikler fra en mand der ikke anede, at han ejede disse veje (!). Det drejer sig bl.a. om Vendevej, det meste af Bakkedraget og Vrangebøgvej og et stykke af Hulvejen.

På generalforsamlingen 2014 blev der bevilget penge til at fortsætte og afslutte dette arbejde. Arbejdet er sat i gang og forventes afsluttet i 2016.
Bl.a. skal nedenstående matrikler overdages til grundejerforeningen:


Matrikel 11b - Vejareal, har ingen ejer
Matriklen omfatter: Hele Skovringen og  Mosesvinget

Matrikel 11n - Vejareal, har ingen ejer
Matriklen omfatter: Vrangebøgvej, nordlige del
 
Matrikel 11eb - ejes af I/S af 7. oktober 1965
Matriklen omfatter: Den sydlige ende af Vrangebøgvej
 
Matrikel 11g - ejes af I/S af 7. oktober 1965
Matriklen omfatter: Den sydlige ende af Bakkedraget

Note: Matrikel 11eb og 11g ejes af Interessentselskabet af 7. oktober 1965 ved advokat Erik Stubgaard og stud. jur. Werner Willerslev-Olsen. Firmaet havde kontor på H.C. Andersens Boulevard 37, København V. og tlf. 01-15 76 35
Firmaet eksisterer ikke længere.
Se Tillæg 1 og 2
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk