Velkommen til Buresø

Velkommen til Grundejerforeningen Klokkekildens hjemmeside. På vores hjemmeside finder du nyheder og informationer der vedrører vort område.

Du kan læse mere om GF Klokkekilden
hér.

Find din lokale håndværker hér 

Helårsbeboelse igen-igen...

Med jævne mellemrum blusser debatten for og imod helårsbeboelse op. 
Alle har lov til at have en mening om den sag, men det er noget nemmere at forstå problemstillingen hvis du kender historien og er orienteret om den seneste udvikling.
Klik hér for at læse det hele:
Information om helårsbeboelse 


Er du bange for indbrud?
På Facebook gruppen Buresø Liv er der jævnligt opslag fra beboere i Buresø der advarer mod mistænkelige personer eller mistænkelig adfærd. I Buresø er vi meget isolerede, og der har i perioder været episoder med hærværk og indbrud i biler og huse.

I bestyrelsen har vi adskillige gange opfordret beboerne på vore små veje til at stå sammen og hjælpe hinanden. Men det bliver ikke rigtig til noget. Det virker som om det er alt for anstrengende at gøre noget aktivt for at passe på sine værdier.
Det sker jo kun for de andre.

Et opslag på Facebook om at "jeg så en mistænkelig person for nogen timer siden del-del-del" hjælper næppe til at forebygge mod indbrud og hærværk.

Tryg Fonden som bl.a. sørger for at der er livreddere på vore strande, og at der opsættes hjertestartere mange steder i Danmark, står også bag ved NABOHJÆLP. NABOHJÆLP har mere end 200.000 medlemmer, og bidrager til at forebygge indbrud, og skabe tryghed og sikkerhed overalt i Danmark.

Bestyrelsen vil gerne hjælpe med at gøre noget aktivt.
Hvis du og nogen af dine naboer opretter en NABOHJÆLPs gruppe (det er gratis), så vil grundejerforeningen betale for opsætning af skilte ved indkørslen til jeres vej. Skiltene fortæller at hér er NABOHJÆLP. - på vores vej står vi sammen om at passe på hinanden..

Alle ved at NABOHJÆLP virker.
Det er kun et spørgsmål om at du tager dig sammen, tager en snak med dine naboer og så ser at komme igang!
Læs mere her: Nabohjælp


  
Her er hjertestartere i Buresø

Information fra bestyrelsen

 
 Generalforsamling onsdag d. 16. maj 2018
I Slagslunde Forsamlingshus
Kl. 18.00 Buffet med øl og vand.
Kl. 19.00 Generalforsamling GF Klokkekilden Kl. 21.00 Generalfors. Ejerlauget Skovringe

Mød op til en hyggelig snak med venner og naboer, og få en orientering
om grundejerforeningens aktiviteter.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning vil efter generalforsamlingen ligge på foreningens hjemmeside.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
Klokkekildens og Skovringsudvalgets reviderede regnskaber for 2017 kan ses på www.klokkekilden.dk . Menuen Generalforsamling, punktet Regnskab og budget.
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
Fra Klokkekildens bestyrelse stilles der forslag om, at også 2019 bliver kontingentfrit.
Klokkekildens og Skovringsudvalgets budgetforslag for regnskabsåret 2019 kan ses på www.klokkekilden.dk
5. Indkomne forslag til dagsorden.
Forslag til generalforsamlingen skal senest onsdag d. 8. maj sendes til foreningens e-mail klokkekilden@yahoo.dk eller afleveres på Engkæret 5.
Det gælder såvel forslag til Klokkekilden som til Skovringsudvalget.
6. Valg i henhold til vedtægternes $4.
På valg er:
Kasserer Hanna Rosenqvist (modtager genvalg)
Formand Poul Kyed (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Allan Kreutzberg (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem David Køhnke (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Grith Hørding ønsker at udtræde af bestyrelsen. Hun er valgt frem til 2019. Bestyrelsessuppleant Anders Dejgaard er villig til at overtage denne plads fra nu og til 2019.
suppleant til bestyrelsen.
revisor. Charlotte Ryø (modtager genvalg)
revisor suppleant.
7. Eventuelt
Punktet hvor der kan tales om alt, men ikke besluttes noget.  
 
 
 
 
 
 
Telia har en mulighed for bedre mobildækning
En hurtig opdatering på mobildækning: Der er store forskelle på hvilken dækning de 4 store udbydere kan levere i Buresø, og der er også store forskelle rundt omkring i området. Generelt virker det som om at 3 er håbløst, TDC fungerer rimeligt i begrænsede områder, og slet ikke i andre. Telenor og Telia deler netværk og fungerer rimeligt i nogen områder. Noget der måske kan hjælpe er en løsning man kan få hos Telia. De har en lille boks som de kalder DEDIKERET MOBILDÆKNING. Det tager 5 sek. at koble den til den trådløse router, og så har du en langt bedre mobildækning. Virker op til 30-40 meter fra boksen. Resultatet er rigtig godt, den kedelige del er, at boksen koster et par tusinde..

Tip Egedal Kommune
Er der noget du ikke er tilfreds med, så kan du sende en anonym klage til Egedal Kommune. Klik på dette link for at komme til kommunens klageformular:
Link til www.egedalkommune.dk/tipegedal 

 Ved du hvor mange der bor i Buresø?

Klik hér for at komme til Bolius hjemmeside.

Skriv BURESØ i søgefeltet.
Tallet kun omfatter de der har registreret folkeregisteradresse i Buresø.
Det er forbavsende mange!
Prøv også at skrive Slagslunde.

Mobilvenlig hjemmeside
Du behøver ikke åbne en computer for at se hvad der står på vores hjemmeside. Når du åbner Klokkekildens hjemmeside på en smartphone eller en tablet (det er det samme som en iPad) får du vist en mobilvenlig version af vores hjemmeside.

Vis hensyn til dine naboer

I GF Klokkekildens ordensregler har man siden 1977 kunnet læse:
Plæneklippere, motorsave og andre støjende redskaber må ikke anvendes efter kl. 12:00 på søn- og helligdage og ikke efter kl. 20:00 på hverdage.
 
Vores ordensregler har vi allesammen været med til at vedtage, og alle der er flyttet hertil har inden de købte hus i Buresø kunnet læse, at sådan var det hér. Alligevel får bestyrelsen hvert år flere klager over naboer der bruger maskiner og værktøj både om aftenen, og søndag efter frokost.
Tidspunkter hvor mange gerne vil have fred og ro.

Der er åbenbart nogen der mener at der gælder særlige regler for dem.
Det gør der ikke.

Skal vi ikke være enige om at fremover skal det være anderledes.
Vis hensyn til dine naboer, og vær med til at bevare det gode naboskab i Buresø.


På forhånd tak.
   
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk